In deze coronacrisis kan het voorkomen dat cliënten snel meer begeleiding vanuit de Wmo en/of de Jeugdwet nodig hebben, bijvoorbeeld doordat de spanning oploopt omdat de kinderen niet meer naar school en/of de opvang gaan. Het wachten op een keukentafelgesprek kan dan te lang duren. Daarom hebben de gemeente Nijmegen en de gemeente Heumen een korte route in het leven geroepen om snel meer uren begeleiding in te kunnen zetten als dat nodig is. Hierbij gelden de onderstaande regels.

Gemeente Nijmegen

 • Deze afspraak geldt alleen voor organisaties die al begeleiding Wmo en/of Jeugd bieden*;
 • De aanvraag om ophoging van de uren kan per e-mail worden gedaan;
 • Het moet gaan om een substantiële ophoging van het aantal uren begeleiding;
 • Als er al een jeugdconsulent aan de casus verbonden is, dan kan die worden gemaild;
 • Andere casussen kunnen worden gemaild naar het Team Centrale Aanmeldingen (vraag@sociaal-wijkteam.nl) onder vermelding van “Tijdelijke afspraken ophoging uren”;
 • In alle gevallen moet in de e-mail duidelijk worden onderbouwd waarom extra inzet nodig is;
 • Het Sociale Wijkteam beslist.

* In geval van een persoonsgebondenbudget moet de aanvraag worden ingediend door of namens de budgethouder (de cliënt).

Gemeente Heumen

 • Deze afspraak geldt alleen voor organisaties die al begeleiding Wmo en/of Jeugd bieden*;
 • De aanvraag om ophoging van de uren kan per e-mail worden gedaan;
 • Het moet gaan om een acute noodzaak van ophoging van het aantal reeds ingezette uren begeleiding;
 • De casussen kunnen worden gemaild naar het kernteam@heumen.nl, in cc naar betreffende consulent, met als onderwerp: Tijdelijke ophoging uren BG;
 • In alle gevallen moet duidelijk worden aangegeven waarom extra inzet nodig is;
 • De gemeente beslist of ophoging aan de orde is.

* In geval van een persoonsgebondenbudget moet de aanvraag worden ingediend door of namens de budgethouder (de cliënt).

NB. Deze afspraken gelden alleen voor de gemeenten Nijmegen en Heumen en niet voor de overige regiogemeenten.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.