Themarapportage Jeugd-ggz

Home » Themarapportage Jeugd-ggz

Bij de invoering van de jeugdwet in 2015 is ook de jeugd-ggz overgegaan naar de
verantwoordelijkheid van de gemeenten. Sinds de overgang hebben we binnen de regio Rijk van
Nijmegen te maken met stijgende cliëntaantallen en daarmee stijgende uitgaven. We hebben
deze regionale ontwikkelingen binnen de jeugd-ggz geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een
themarapportage en infographic. In deze rapportage laten we u de resultaten zien.

Published On: 24/01/2020Categories: Algemeen