Overlegtafels

Casusoverleg Jeugdhulp met verblijf

Er is een Werkproces casusoverleg Jeugd met Verblijf en een algemeen aanmeldformulier voor het casusoverleg (voor het inbrengen van casussen) beschikbaar. Deze kunnen hier opgevraagd worden of via de website van www.stipnijmegen.nl.

Jeugdbeschermingstafel (JBT)

De Jeugdbeschermingstafel Regio Nijmegen is een samenwerking tussen een aantal gemeentes in de regio: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

Een hulpverlener kan een verzoek tot bespreking indienen bij de Jeugdbeschermingstafel als er zorgen zijn over:

 • de ontwikkeling van het kind
 • de veiligheid van het kind
 • de verantwoordelijkheid die ouders nemen voor de veiligheid van hun kind

De zorgen worden samen met ouders, verzoeker en eventuele hulpverleners besproken aan de Jeugdbeschermingstafel. Het kind zelf mag vanaf de leeftijd van 12 jaar ook deelnemen in het gesprek. Aan de tafel wordt besproken wat er nodig is in het belang van het kind. Er wordt een afweging gemaakt of de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek gaat starten om te kijken of er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is.

Wie kan er een verzoek indienen bij de Jeugdbeschermingstafel?
Veilig Thuis, lokale sociale wijkteams, regie teams of de gecertificeerde instellingen kunnen bij de Jeugdbeschermingstafel Regio Nijmegen hun zorgen over kinderen kenbaar maken.

Meer informatie voor u als ouder

Ouders
Bij de Jeugdbeschermingstafel Regio Nijmegen is een Verzoek tot Bespreking ingediend. Uw hulpverlener maakt zich zorgen over uw kind(eren). Deze zorgen zijn met u besproken. Aan de Jeugdbeschermingstafel wordt besproken wat er nodig is in belang van het kind en uw gezin. Ook wordt bekeken of het nodig is dat de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek gaat doen naar de situatie. Indien uw kind twaalf jaar of ouder is, wordt ook het kind uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek. Voor jongere kinderen zijn de gespreksonderwerpen vaak nog te ingewikkeld en/of te belastend.

Deelnemers: wie zitten er aan tafel?
Aan de Jeugdbeschermingstafel kunnen zitten:

 • U en uw kind(eren), als ze ouder zijn dan 12 jaar. U mag ook een vriend, familielid, hulpverlener of advocaat meenemen naar het gesprek;
 • De hulpverlener die u voor de Jeugdbeschermingstafel gemeld heeft;
 • Iemand die praat namens het lokale team uit uw gemeente;
 • Iemand die praat namens de Raad voor de Kinderbescherming;
 • Een jeugdbeschermer. Dit kan iemand zijn van Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Stichting, Leger des Heils of Jeugd Veilig Verder;
 • De voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel;
 • De secretaris van de Jeugdbeschermingstafel;
 • De gedragswetenschapper van de Jeugdbeschermingstafel.

Wilt u ook jongere kinderen meenemen naar de Jeugdbeschermingstafel? Dat kan na overleg met uw hulpverlener en de voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel.

Praktische informatie

 • Uitnodiging
  U ontvangt zo spoedig mogelijk na de aanmelding een uitnodiging voor de bespreking via e-mail en per post. Hierin vindt u de informatie over de locatie, tijdstip en duur van de bespreking. Bij de brief is de informatiefolder Jeugdbeschermingstafel bijgevoegd.
 • Locatie
  Het overleg vindt plaats. in de stadswinkel van de Gemeente Nijmegen. Als het gesprek wordt aangemeld vanuit een andere gemeente dan de gemeente Nijmegen, kan deze gemeente beslissen de bijeenkomst op een andere locatie te houden.
 • Dag
  De Jeugdbeschermingstafel vindt altijd plaats op een donderdagmiddag. Op feestdagen of in vakanties kan het voorkomen dat de Jeugdbeschermingstafel op een andere dag of niet plaatsvindt. De bespreking duurt ongeveer een uur.
 • Voorbereiding
  Wat u vertelt in het gesprek is belangrijk.Hieronder een aantal tips om u voor te bereiden.
  • Lees het aanvraagformulier nog een keer door;
  • Schrijf uw vragen of opmerkingen vooraf op papier en neem dit mee;
  • Als uw kind(eren) niet bij de Jeugdbeschermingstafel aanwezig is/zijn, vragen wij u een foto van hen mee te nemen.

Gesprek met uw kind
Kinderen vanaf twaalf jaar worden in principe ook uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek; voor jongere kinderen zijn de gespreksonderwerpen vaak nog te ingewikkeld en/of te belastend. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. De voorzitter en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming praten voorafgaand aan het gesprek met uw kind(eren) ter voorbereiding op de bespreking aan tafel en om het verhaal van uw kind te horen. Het gesprek met uw kind duurt maximaal een half uur. Het kan zijn dat uw kind(eren) tijdens een gedeelte van de bespreking even in de wachtruimte blijft (blijven).

Toehoorder
U mag iemand meenemen die u bij kan staan in dit gesprek, bijv. een vriend of familielid. Dit kan ook een hulpverlener zijn. Ook als u een advocaat heeft, kan deze aansluiten bij de bijeenkomst. De persoon die u mee neemt heeft geen spreekrecht. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient u dit vooraf door te nemen met uw contactpersoon (de melder). Uw contactpersoon geeft dit vervolgens aan de Jeugdbeschermingstafel door.

Verloop van de bespreking
Hoe verloopt het gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel?

Het gesprek duurt ongeveer 1 uur.

 • De voorzitter maakt een voorstelrondje. Wie zitten er aan tafel?
 • De voorzitter legt kort uit hoe de bespreking eruit gaat zien;
 • De melder legt uit waarom er een gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel nodig is;
 • Daarna kunt u zelf vertellen wat er goed gaat en wat uw zorgen zijn. U kunt ook vertellen wat u denkt dat nodig is;
 • Er kunnen aan u en aan de andere mensen aan tafel vragen gesteld worden. De vragen moeten duidelijker maken wat uw situatie is;
 • We bekijken of we de afspraken in uw Veiligheidsplan moeten aanpassen. Misschien zijn er ook nieuwe afspraken nodig;
 • Als alle afspraken zijn gemaakt, is het gesprek afgelopen.

Wat besluit de Jeugdbeschermingstafel?
Er zijn 3 uitkomsten mogelijk:

 1. Er worden extra afspraken gemaakt over de opvoeding van uw kinderen. De hulpverlener blijft helpen en houdt ook in de gaten of de afspraken nagekomen worden en of de afspraken goed werken.
 2. Een jeugdbeschermer komt helpen bij de opvoeding van uw kinderen. De jeugdbeschermer organiseert samen met de hulpverlener van het lokale team de hulpverlening van uw gezin. Er worden afspraken en regels gemaakt. De jeugdbeschermer controleert dat. Hiermee helpen we u om een onderzoek van de Raad voor de kinderbescherming te voorkomen.
 3. De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek of er een gezinsvoogd nodig is. Een gezinsvoogd helpt net als de hulpverlener en de jeugdbeschermer met de opvoeding. Alleen mag u als ouder dan niet meer alle belangrijke beslissingen over uw kinderen zelf nemen. Dat doet u samen met de gezinsvoogd.

Direct na het gesprek maakt uw contactpersoon een afspraak voor het vervolg. De secretaris van de Jeugdbeschermingstafel stuurt u na de bespreking een verslag met daarin de afspraken.

klik voor weergave informatie

Meer informatie voor jou als jongere

Jongeren
Bij de Jeugdbeschermingstafel Regio Nijmegen is een Verzoek tot Bespreking ingediend. Jouw hulpverlener maakt zich zorgen over jou. Deze zorgen zijn met jou besproken. Aan de Jeugdbeschermingstafel wordt besproken wat er nodig is in jouw belang en dat van jouw gezin. Ook wordt bekeken of het nodig is dat de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek gaat doen naar de situatie. Indien je twaalf jaar  of ouder bent wordt je ook uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek; voor jongere kinderen zijn de gespreksonderwerpen vaak nog te ingewikkeld en/of te belastend. Mocht het voor jou te belastend zijn dan kun je hier ook vanaf zien in overleg.

Alleen een gesprek
De voorzitter en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming praten voorafgaand aan het gesprek met jou om jouw verhaal te horen. Daarnaast wordt besproken of je deel wilt nemen aan de bespreking aan tafel. Tijdens het gesprek is het mogelijk om afspraken te maken over de bespreking zoals waar je zit en wat te doen als je de bespreking wilt verlaten. Het kan zijn dat de voorzitter besluit dat deelname aan de bespreking te belastend voor je is. Het kan zijn dat je tijdens een gedeelte van de bespreking even in de wachtruimte blijft. Het gesprek met jou alleen duurt maximaal een half uur.

Wie zitten er aan tafel?
Aan de Jeugdbeschermingstafel kunnen zitten:

 • Jezelf als je ouder bent dan 12 jaar.
 • Jouw ouders(s) en/of verzorger(s)
 • De hulpverlener het verzoek tot bespreking voor de Jeugdbeschermingstafel ingediend heeft;
 • Iemand die praat namens het lokale team uit uw gemeente;
 • Iemand die praat namens de Raad voor de Kinderbescherming;
 • Een jeugdbeschermer. Dit kan iemand zijn van Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Stichting, Leger des Heils of Jeugd Veilig Verder;
 • De voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel;
 • De secretaris van de Jeugdbeschermingstafel;
 • De gedragswetenschapper van de Jeugdbeschermingstafel.

Mag ik iemand meenemen naar de bespreking
Je mag iemand meenemen die jou bij kan staan in dit gesprek, bijv. een vriend of familielid. Dit kan ook een hulpverlener zijn. De persoon die je mee neemt heeft geen spreekrecht, hij/zij mag zich niet in gesprek mengen. Wanneer je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dien je dit vooraf door te nemen met jouw hulpverlener (de melder). Jouw hulpverlener geeft dit vervolgens aan de Jeugdbeschermingstafel door.

Wat als ik niet kom?
Natuurlijk horen we graag jouw kant van het verhaal. Je bent echter niet verplicht om te komen. Als je niet kunt komen wegens andere zeer belangrijke verplichtingen, neem dan contact op met jouw hulpverlener. Mocht je er voor kiezen om niet bij het overleg aanwezig te zijn, dan zal er zonder jouw inbreng een besluit genomen worden.

klik voor weergave informatie

Meer informatie voor u als professional

Professionals
Hieronder vindt u de folder van de Jeugdbeschermingstafel Regio Nijmegen. Daarnaast vindt u ook het aanmeldformulier verzoek tot bespreking en een toelichting voor het invullen van dit formulier. Ook de overige informatie over de Jeugdbeschermingstafel Regio Nijmegen is hier onder te vinden zoals een werkinstructie en het filmpje.

klik voor weergave informatie

Extra informatie

Hieronder vindt u de folder en het filmpje van de Jeugdbeschermingstafel Regio Nijmegen.

 

klik voor weergave informatie

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.