Doelstelling ROB

Het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen op het gebied van Wmo en Jeugdzorg. Het ROB heeft tot taak om deze gemeenten in het Rijk van Nijmegen te ondersteunen bij de contractering van zorgaanbieders in de nieuwe context van de transformatie Jeugdzorg en Wmo. Onze missie luidt als volgt:

Wij ondersteunen de regiogemeenten door een dekkend en kwalitatief goed zorgaanbod voor hun bewoners in te kopen tegen reële kosten. We hebben aandacht voor de toegankelijkheid van de zorg en signaleren als het niet goed gaat. We sluiten met zorgaanbieders heldere contracten af op basis van te realiseren beleidsdoelstellingen. We bewaken dat de zorgaanbieders en de gemeenten de gemaakte afspraken nakomen door degelijk en transparant contractmanagement te organiseren. Het ROB bundelt signalen en meldingen rond fouten en mogelijke fraude van zorgaanbieders en zet daar passende actie op uit.

De zeven gemeenten zijn Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.