Mededeling over standaard administratie protocol (berichtenverkeer)

Home » Mededeling over standaard administratie protocol (berichtenverkeer)

Hierbij willen wij, het ROB (Regionaal Ondersteuning Bureau) en de gemeente Nijmegen, u informeren over de invoering van een landelijk standaard administratie protocol.

 

Mededeling over standaard administratie protocol (berichtenverkeer)

In het kader van het verminderen van de administratieve lasten heeft de stuurgroep i-Sociaal Domein in samenwerking met het ministerie, gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers een standaard administratie protocol ontwikkeld. Naast het verminderen van de administratieve lasten, is dit protocol ook bedoeld om de veelvoud aan keuzes in de uitvoeringsmogelijkheden terug te dringen, zodat de werkwijzen als het gaat om berichtenverkeer bij de verschillende gemeenten zo veel mogelijk gelijk zijn.

De implementatie van  het standaard administratie protocol is inmiddels in een vergevorderd stadium.  Dit betekent voor u als zorgaanbieder dat er een aantal zaken gaan wijzigen in het berichtenverkeer. Wij horen graag van u terug  wat de mogelijke impact is van de invoering van dit protocol voor u als zorgaanbieder.

Het standaard administratie protocol wordt op 1 januari 2020 ingevoerd binnen onze regio en wordt vanaf 1 januari 2021 wettelijk verplicht. Contractueel hebben we afgesproken dat we werken volgens de laatst vastgestelde standaarden. Dit houdt in dat we per 1 januari 2020 gaan werken met het nieuwe standaard administratie protocol.

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet:

Werkwijze bij declareren via 303D-bericht:

  1. De aanbieder declareert maandelijks, via een 303D-bericht. Dit doet de aanbieder uiterlijk op de laatste dag van de opvolgende maand waarin de kosten conform het contract declarabel zijn. Nu is de afspraak dat er per 4 weken wordt gedeclareerd.  Wij vragen van u tijdige aanpassingen in uw declaratieproces en –systeem.
  2. De aanbieder declareert in dezelfde eenheid als waarin de ondersteuning is toegewezen. Dit betekent dat wanneer in uren is toegewezen, enkel in uren is te declareren. Wanneer een aanbieder en/of gemeente in minuten wil declareren, dient ook in minuten te worden toegewezen. Gemeenten zullen hierop hun toewijzingsproces aanscherpen.
  3. De aanbieder declareert in batches per maand per gemeente; de werkwijze dat per cliënt gedeclareerd wordt, wordt door de regio niet meer toegestaan.
  4. De aanbieder declareert uitsluitend hetgeen volgt uit het geldende contract. De aanbieder houdt rekening met de afspraken die gemaakt zijn over het declareren over een ‘gebroken periode en/of gedurende afwezigheid van de cliënt.

Behoefte aan meer informatie?

Sommige van u zullen hierover al de nodige informatie hebben gekregen, voor anderen zal dit nieuw zijn. Met name voor deze laatste groep willen we inventariseren of er behoefte is aan een informatiebijeenkomst over dit thema. Zo ja, dan vragen wij u dit uiterlijk 18 september aan ons door te geven. Wij vragen u daarbij om specifiek aan te geven over welke onderwerpen u geïnformeerd wilt worden (max. 3 onderwerpen).

Vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Contactgegevens ROB

Contactpersoon: Gert-Jan van Vorst.

Email: contracteringregio@nijmegen.nl

Huishoudelijke Hulp

Contactpersoon: Daniëlle van Esch

Email: d.van.esch@nijmegen.nl

Published On: 05/09/2019Categories: Algemeen