Leerplicht als verzoeker bij JBT

Home » Leerplicht als verzoeker bij JBT

Hulpverleners van Veilig Thuis, lokale teams of gecertificeerde instellingen kunnen een Verzoek tot Bespreking bij de Jeugdbeschermingstafel (JBT) aanvragen wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling of de veiligheid van het kind. Dit is en blijft de gebruikelijke en voorliggende route.

In bijzondere gevallen kan vanaf nu ook de leerplichtambtenaar (LPA) een bespreking bij de JBT aanvragen, in samenspraak met de verwijzer. LPA overlegt altijd van te voren  met SWT over de melding/het verzoek. Bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld wanneer LPA van mening is dat bespreking toch nodig is, maar SWT niet, of wanneer er stagnatie is bij de verwijzer. De gedragswetenschapper zal het verzoek altijd toetsen bij de betrokken partijen voordat er een tafel georganiseerd wordt. Het gaat vooralsnog om  experimentele aanpak met een daaraan gekoppelde termijn van een jaar om te evalueren hoe dit gaat.

Published On: 30/03/2021Categories: Jeugd