Overlegtafel: JBT

De Jeugdbeschermingstafel Regio Nijmegen is een samenwerking tussen de volgende gemeentes: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

Alleen hulpverleners van Veilig Thuis, lokale teams of gecertificeerde instellingen kunnen een Verzoek tot Bespreking bij de JBT aanvragen wanneer er zorgen zijn over:

 • de ontwikkeling van het kind
 • de veiligheid van het kind

In dit gesprek bespreken hulpverleners en ouder(s) en/of verzorger(s) samen de zorgen. En wat er moet gebeuren om die weg te nemen. Kinderen ouder dan 12 jaar mogen meedoen aan dit gesprek. 

Groep van vijf mensen heeft een gesprek aan tafel.

Filmpje Jeugdbeschermingstafel Regio Nijmegen

Folder Volwassenen JBT regio Nijmegen

Folder Jeugdigden JBT regio Nijmegen

Voor wie?

Uw hulpverlener maakt zich zorgen over uw kind(eren) en heeft daarom een gesprek aangevraagd bij de Jeugdbeschermingstafel. Hij heeft dit met u besproken. Aan de JBT bespreken we wat er nodig is voor uw kind en uw gezin. Ook bekijken we of de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek moet doen. Wij nodigen kinderen ouder dan 12 jaar uit om mee te praten.

Wie zitten er aan tafel?
Aan de Jeugdbeschermingstafel kunnen zitten:

 • U en uw kind(eren), als ze ouder zijn dan 12 jaar
 • Een vriend, familielid, hulpverlener, vertrouwenspersoon of advocaat als u dat wilt
 • De hulpverlener die het gesprek heeft aangevraagd
 • Iemand die praat namens het lokale team uit uw gemeente
 • Iemand die praat namens de Raad voor de Kinderbescherming
 • Een jeugdbeschermer
 • De voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel. Dit is een medewerker van de gemeente
 • De secretaris van de Jeugdbeschermingstafel. Dit is een medewerker van de gemeente
 • De gedragswetenschapper van de Jeugdbeschermingstafel
 • Een andere hulpverlener. Is dit zo, dan legt de voorzitter uit waarom deze hulpverlener aan tafel zit

Gesprek met uw kind
Kinderen vanaf 12 jaar krijgen een uitnodiging om mee te praten aan de Jeugdbeschermingstafel. We willen graag het verhaal van uw kind(eren) horen. Daarom is er een voorgesprek tussen de gedragswetenschapper en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming en uw kind. Dit gesprek is direct voor het gesprek aan de tafel en duurt maximaal een half uur.

Iemand meenemen
U mag iemand meenemen die u steunt, bijvoorbeeld een vriend of familielid. Dit kan ook een hulpverlener zijn of een vertrouwenspersoon. Ook als u een advocaat heeft, mag deze meekomen. De persoon die u meeneemt heeft geen spreekrecht. Hij of zij mag alleen luisteren en niet praten tijdens het gesprek. Wanneer u iemand wilt meenemen, zegt u dit zo snel mogelijk tegen de hulpverlener die het gesprek heeft aangevraagd. De ouder of verzorger die officieel verantwoordelijk is voor het kind moet akkoord geven.

Het gesprek
Hoe gaat het gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel?

 • De voorzitter maakt een voorstelrondje. Wie zitten er aan tafel?
 • De voorzitter legt kort uit hoe het gesprek eruit gaat zien. En vertelt of uw kind(eren) een deel van het gesprek in de wachtruimte blijft (blijven)
 • De aanvrager legt uit waarom een gesprek nodig is aan de Jeugdbeschermingstafel
 • Daarna kunt u zelf vertellen wat goed gaat en wat uw zorgen zijn. U kunt ook vertellen wat u denkt dat nodig is
 • De voorzitter stelt vragen aan alle mensen aan tafel. De vragen moeten duidelijker maken wat de situatie in het gezin is
 • We bekijken of we de afspraken in uw veiligheidsplan moeten aanpassen. Misschien zijn er ook nieuwe afspraken nodig
 • De voorzitter luistert naar alles wat iedereen zegt en besluit wat er moet gebeuren
 • Voor het weggaan vullen alle mensen een vragenformulier in
 • Daarna is het gesprek afgelopen

Het gesprek duurt ongeveer 1 uur.

Wat besluit de Jeugdbeschermingstafel?
Er zijn 3 uitkomsten mogelijk:

 1.    Er komen extra afspraken over de opvoeding van uw kinderen. De hulpverlener blijft helpen en houdt ook in de gaten of u zich houdt aan de afspraken. En of de afspraken goed werken.
 2.    Een jeugdbeschermer komt helpen bij de opvoeding van uw kinderen. En organiseert met de hulpverlener de hulp aan uw gezin. Zij maken samen met u afspraken en zij bepalen regels over de opvoeding. De jeugdbeschermer controleert ze. Daarmee helpen we u om een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming te voorkomen.
 3.    De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek of er een gezinsvoogd nodig is. U mag als ouder dan niet meer alle belangrijke beslissingen over uw kinderen zelf nemen. Dat doet u samen met de gezinsvoogd.

Meteen na het gesprek maakt uw contactpersoon een afspraak voor het vervolg. De secretaris van de Jeugdbeschermingstafel stuurt u een verslag met daarin de afspraken.

Praktische informatie

 • Uitnodiging: u ontvangt zo snel mogelijk na de aanvraag een uitnodiging voor de Jeugdbeschermingstafel per e-mail en per post. Hierin vindt u informatie over waar het gesprek is, hoe laat u er moet zijn en hoe lang het gesprek duurt. Bij de brief zit de informatiefolder Jeugdbeschermingstafel.
 • Waar en wanneer: de Jeugdbeschermingstafel vindt plaats op donderdagmiddag in de stadswinkel van de gemeente Nijmegen, Mariënburg 30 in Nijmegen.
 • Voorbereiding: wat u vertelt in het gesprek is belangrijk. Tips om u voor te bereiden:
  ○ Lees het aanvraagformulier nog een keer door
  ○ Schrijf uw vragen of opmerkingen op en neem ze mee

Uw kinder(en) niet aanwezig bij het gesprek? 

 • Als uw kind(eren) niet bij het gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel is/zijn, neem dan een foto van hen mee.
 • Geluidsopname
  Wilt u het gesprek opnemen voor privégebruik? Vraag dit dan aan het begin van het gesprek aan de voorzitter. Als alle mensen aan tafel akkoord gaan, is dit geen probleem. De opname is alleen bedoeld voor uzelf en niet om aan anderen te laten horen.

Extra informatie

Jouw hulpverlener maakt zich zorgen over jou en heeft daarom een gesprek aangevraagd bij de Jeugdbeschermingstafel. Hij heeft dit met jou besproken. Aan de Jeugdbeschermingstafel bespreken we wat er nodig is voor jou en jouw gezin. Ook bekijken we of de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek moet doen.

Wij nodigen kinderen ouder dan 12 jaar uit om mee te praten. Voor jongere kinderen is het gesprek vaak nog te moeilijk. Als jij het gesprek ook te moeilijk vindt, kun je kiezen om niet naar het gesprek te komen. Zeg dit dan tegen de hulpverlener die het gesprek heeft aangevraagd.

Wie zitten er aan tafel?
Aan de Jeugdbeschermingstafel kunnen zitten:

 • Jijzelf als je ouder bent dan 12 jaar
 • Iemand die jou steunt, als je dat wilt
 • Jouw ouder (s) en/of verzorger(s)
 • De hulpverlener die het gesprek heeft aangevraagd
 • Iemand die praat namens het lokale team uit jouw gemeente
 • Iemand die praat namens de Raad voor de Kinderbescherming
 • Een jeugdbeschermer
 • De voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel. Dit is een medewerker van de gemeente
 • De secretaris van de Jeugdbeschermingstafel. Dit is een medewerker van de gemeente
 • De gedragswetenschapper van de Jeugdbeschermingstafel
 • Een andere hulpverlener. Is dit zo, dan legt de voorzitter uit waarom deze hulpverlener aan tafel zit

Voorgesprek
De gedragswetenschapper en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming praten direct voor de Jeugdbeschermingstafel met jou om jouw verhaal te horen. Verder bespreken ze met jou of je bij het gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel wilt zijn. En, als je erbij wilt zijn, waar je zit en wat je moet doen als je tijdens het gesprek besluit dat je niet meer mee wilt praten.
Het kan zijn dat de voorzitter besluit dat het gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel te lastig voor je is. Of dat je tijdens een gedeelte van het gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel even in de wachtruimte blijft.
Dit voorgesprek met jou alleen duurt maximaal een half uur.

Mag ik iemand meenemen naar de Jeugdbeschermingstafel?
Je mag iemand meenemen die jou steunt. Bijvoorbeeld een vriend of familielid. Dit kan ook een hulpverlener zijn. De persoon die je meeneemt mag alleen luisteren en niet praten tijdens het gesprek. Wanneer je iemand wilt meenemen, zeg je dit zo snel mogelijk tegen de hulpverlener die het gesprek heeft aangevraagd. De ouder of verzorger die officieel verantwoordelijk is voor jou moet hiervoor akkoord geven.

Het gesprek
Hoe gaat het gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel?

 • De voorzitter maakt een voorstelrondje. Wie zitten er aan tafel?
 • De voorzitter legt kort uit hoe het gesprek eruit gaat zien. En vertelt of jij een gedeelte van het gesprek in de wachtruimte blijft
 • De aanvrager legt uit waarom een gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel nodig is
 • Daarna kun je zelf vertellen wat goed gaat en wat jouw zorgen zijn. Je kunt ook vertellen wat jij denkt dat nodig is
 • De voorzitter stelt vragen aan alle mensen aan tafel. De vragen moeten duidelijker maken wat de situatie in jouw gezin is
 • We bekijken of we de afspraken in het veiligheidsplan moeten aanpassen. Misschien zijn er ook nieuwe afspraken nodig
 • De voorzitter luistert naar alles wat iedereen zegt en besluit wat er moet gebeuren
 • Voor het weggaan vullen alle mensen een vragenformulier in
 • Daarna is het gesprek afgelopenHet gesprek duurt ongeveer 1 uur.

Wat besluit de Jeugdbeschermingstafel?
Er zijn 3 uitkomsten mogelijk:

 1.   Er komen extra afspraken over jouw opvoeding. De hulpverlener blijft helpen en houdt ook in de gaten of jullie je houden aan de afspraken. En of de afspraken goed werken
 2.   Een jeugdbeschermer komt helpen bij de opvoeding. En organiseert samen met de hulpverlener de hulp aan jullie gezin. Zij maken afspraken met jullie en bepalen regels over de opvoeding. De jeugdbeschermer controleert ze
 3.   De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek of er een gezinsvoogd nodig is. Je ouders mogen dan niet meer alle belangrijke beslissingen over jullie gezin zelf nemen. Dat doen ze samen met de gezinsvoogd.

Meteen na het gesprek maakt de contactpersoon een afspraak voor het vervolg. De secretaris van de Jeugdbeschermingstafel stuurt je na het gesprek een verslag met daarin de afspraken.

Wat als ik niet kom?
Natuurlijk horen we graag jouw kant van het verhaal. Maar je bent niet verplicht om te komen. Kun je niet komen omdat je iets anders belangrijks hebt? Zeg dat dan tegen de hulpverlener die het gesprek heeft aangevraagd. Dan proberen we een andere afspraak te maken. Wil je niet bij het gesprek zijn? Dan besluit de voorzitter wat er moet gebeuren, zonder jouw verhaal gehoord te hebben.

Praktische informatie

 • Uitnodiging
  Je ontvangt zo snel mogelijk na de aanvraag een uitnodiging voor de Jeugdbeschermingstafel per post. Hierin vindt je informatie over waar het gesprek is, hoe laat je er moet zijn en hoe lang het gesprek duurt. Bij de brief zit de informatiefolder Jeugdbeschermingstafel.
 • Waar en wanneer
  De Jeugdbeschermingstafel vindt plaats op donderdagmiddag in de stadswinkel van de gemeente Nijmegen, Mariënburg 30 in Nijmegen.
 • Voorbereiding
  Wat je vertelt in het gesprek is belangrijk. Bereid je voor door:
  ○ het aanvraagformulier nog een keer te lezen
  ○ vragen of opmerkingen op te schrijven en ze mee te nemen
 • Geluidsopname
  Wil je het gesprek opnemen voor privégebruik? Vraag dit dan aan het begin van het gesprek aan de voorzitter. Als alle mensen aan tafel akkoord gaan, is dit geen probleem. De opname is alleen bedoeld voor jouzelf en niet om aan anderen te laten horen.

Extra informatie