Inkoop

Op deze pagina vindt u informatie over lopende aanbestedingstrajecten of andere ontwikkelingen m.b.t. lopende contracten.

Beschermd wonen

De gemeente Nijmegen is in samenwerking met regiogemeenten bezig om nieuwe afspraken te ontwikkelen voor beschermd wonen. Om deze afspraken vorm te geven is een aantal werksessies gehouden met ervaringsdeskundigen, aanbieders en beleidsadviseurs van zowel de gemeente Nijmegen als andere gemeenten in de regio. Er zijn tot op heden drie werksessies georganiseerd.

Hieronder treft u de verslagen en presentaties van deze werksessies, voor zover deze beschikbaar zijn. Mocht u een reactie willen geven op deze documenten dan kan dat via c.brand@nijmegen.nl.

klik voor weergave informatie

Werksessie 2, 21 juni 2018

klik voor weergave informatie

Werksessie 3, 10 juli 2018

klik voor weergave informatie

Werksessie 4, 11 oktober 2018

klik voor weergave informatie

Tariefsessie 5, 31 januari 2019
  • De tarieven zijn gewijzigd ten opzichte van de laatste versie (januari 2019) op basis van (nieuwe) input door aanbieders.
    20190409 Format BW

klik voor weergave informatie

Tarieven 6, april 2019
  • De tarieven zijn gewijzigd ten opzichte van de laatste versie (januari 2019) op basis van (nieuwe) input door aanbieders.
    20190409 Format BW

klik voor weergave informatie

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.