Informatie omtrent CAK

Home » Informatie omtrent CAK

Beste zorgaanbieder,

Het CAK heeft een achterstand opgelopen bij de invoering van het abonnementstarief. Cliënten hebben nog geen facturen ontvangen in 2020 en het is ook nog niet bekend wanneer ze de eerste facturen zullen ontvangen. Als u hierover vragen krijgt van Wmo-cliënten omdat ze bijvoorbeeld nog geen factuur hebben ontvangen, dan mag u ze verwijzen naar het Klant Contact Centrum (KCC) van het CAK. Het KCC is erop voorbereid om cliënten te woord te staan. Omdat het KCC vanuit huis werkt, is de voorkeur dat cliënten contact opnemen via het contactformulier.

In verband met het coronavirus heeft het ministerie besloten dat de eigen bijdrage voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet worden geïnd. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten behalve de cliënten met de voorzieningen beschermd wonen intramuraal en opvang. De WMO-cliënten (met uitzondering voor beschermd wonen intramuraal en opvang) hoeven dus geen eigen bijdrage te betalen voor de maanden april en mei. Daarmee wordt de stapeling van facturen als gevolg van de vertraagde invoering, in ieder geval iets beperkt. De informatie over bovenstaand besluit van de minister die naar de Kamer is gegaan, is te vinden in de Kamerbrief COVID-19: Update stand van zaken (pagina 33 en 34).”

Published On: 30/04/2020Categories: Overig