Informatie Jeugdbeschermingstafel gedurende corona-crisis

Home ┬╗ Informatie Jeugdbeschermingstafel gedurende corona-crisis

Beste ketenpartners,

Zoals jullie allen meegekregen hebben, is de bedrijfsvoering binnen de gemeenten aangepast door de impact van het Coronavirus en dit heeft ook zijn weerslag gehad op de Jeugdbeschermingstafel. Er is in de eerste instantie besloten om de tafel uit te stellen naar aanleiding van verscherpte kabinetsmaatregelen. Nu er hernieuwde maatregelen zijn die tenminste tot 28 april gaan duren, is er in goed overleg met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), Zorg- en Veiligheidshuis en GI besloten om de Jeugdbeschermingstafel in aangepaste vorm doorgang te laten vinden vanaf donderdag 16 april. Hieronder de belangrijkste aanpassingen voor dit moment:

Bereikbaarheid
Het secretariaat van de Jeugdbeschermingstafel is alle werkdagen per e-mail bereikbaar via: jeugdbeschermingstafel@nijmegen.nl. Voor inhoudelijke vragen en het indienen van een Verzoek Tot Bespreking kunt u contact opnemen met de gedragswetenschapper van de Jeugdbeschermingstafel, dit is Marian Versteegen. Met procesvragen kunt u terecht bij de voorzitters van de Jeugdbeschermingstafel. Alle vragen kunt u stellen via het algemene e-mailadres jeugdbeschermingstafel@nijmegen.nl en vanuit daar zal uw vraag worden doorgestuurd en beantwoord.

Jeugdbeschermingstafel
De fysieke overleggen aan de Jeugdbeschermingstafel vinden tot nader bericht niet meer plaats maar worden vervangen door conference calls (telefonisch zonder beeld).

Nieuwe meldingen kunnen op de gangbare manier aangeleverd worden.

Middels een conference call trachten we een gesprek te hebben met de verzoeker, ouders, RvdK, gedragswetenschapper, secretaris en de voorzitter om van daaruit te komen tot een besluit. Kinderen van 12+ jaar worden in principe ook betrokken, ook al betekent dit dat ze (soms) niet zonder ouders gesproken kunnen worden. Er zullen maximaal 2 casussen per Jeugdbeschermingstafel besproken worden, gezien de intensiteit van deze werkwijze.

Het is belangrijk dat de verzoeker samen met de ouders de aangepaste werkwijze doorneemt, zodat ouders op de hoogte zijn. We doen hiermee een extra beroep op de verzoeker om het Verzoek Tot Bespreking goed voor te bereiden met ouders en indien nodig vooraf op consultbasis met de gedragswetenschapper op inhoud af te stemmen.

Bij zaken waarin de veiligheid van kinderen acuut in het geding is graag rechtstreeks overleg zoeken met de RvdK. De RvdK is bereikbaar via de bureaudienst.

Besluiten
De uitvoering van de genomen besluiten staat eveneens onder druk door de maatschappelijk omstandigheden. We blijven in gesprek met onze ketenpartners om zo goed mogelijk geïnformeerd te blijven over de mogelijkheden. Het eventuele raadsonderzoek zal in beginsel telefonisch opgepakt worden, vanuit de hoop en verwachting dat het raadsonderzoek met een persoonlijk gesprek kan worden afgerond.

We hopen op deze manier voortgang te geven aan borging van veiligheid voor de kinderen. We rekenen er op dat u de aangepaste werkwijze deelt met de ouders en jeugdigen die u wilt bespreken aan de Jeugdbeschermingstafel. Het is hierbij van belang dat bij de aanmeldingen de telefoonnummers en e-mailadressen van ouders/kinderen correct vermeld worden.

Meer informatie vindt u hier.

Published On: 08/04/2020Categories: Corona