Gedeeltelijke tijdelijke cliëntenstop Humazorg

Home » Gedeeltelijke tijdelijke cliëntenstop Humazorg

De regiogemeenten hebben besloten om per 11 september 2019 een (gedeeltelijke én tijdelijke) cliëntenstop in te stellen bij Humazorg.

De cliëntenstop geldt

  • niet voor alle producten van Humazorg, maar voor enkele specifieke producten: casemanagement, reguliere en specialistische begeleiding (al dan niet in groepsverband) Wmo volwassenen;
  • voor nieuwe aanvragen voor zowel Zorg-in-Natura (ZIN) als voor een persoonsgebonden budget (pgb);
  • niet voor (her-indicaties van) bestaande cliënten.

Aanleiding van dit besluit van de gemeenten zijn de twijfels over het lerend vermogen van Humazorg in het algemeen en het borgen van de kwaliteit op de langere termijn in het bijzonder. Wmo-toezicht heeft herhaaldelijk vastgesteld dat de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning geboden door Humazorg niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Humazorg wordt een laatste kans geboden om de kwaliteit op orde te krijgen. De cliëntenstop blijft van kracht totdat Wmo-toezicht heeft vastgesteld dat de kwaliteit op orde is.

Published On: 11/09/2019Categories: Algemeen