Disclaimer

Op deze site geeft het Regionaal Ondersteuningsbureau regio Nijmegen (ROB) informatie over de invulling van de regionale samenwerking op het gebied van WMO en Jeugdhulp. De website is bedoeld voor zorgprofessionals (zorgaanbieders en wettelijk toeleiders) en samenwerkende gemeenten.De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel het ROB zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan het ROB niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Het ROB garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het ROB wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Het ROB is ook niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.