College Nijmegen komt met noodmaatregelen in verband met corona

Home » College Nijmegen komt met noodmaatregelen in verband met corona

Vandaag 24 maart heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen een pakket noodmaatregelen gepresenteerd om de impact van de corona-crisis op te vangen of te verzachten. Voor het domein zorg & welzijn zetten wij de maatregelen hier voor u op een rij.

Wij zijn coulant bij niet leveren afgesproken prestatie bij subsidie ontvangers

Subsidie ontvangers kunnen in een aantal gevallen niet de afgesproken prestaties leveren vanwege de Corona crisis. Normaliter zou de subsidie worden teruggevorderd wanneer de prestatie niet conform afspraak is. Op dit punt handelen wij volgens de lijn dat wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat de afwijkende prestatie wordt veroorzaakt door de Corona crisis én de kosten voor deze prestatie al zijn gemaakt of niet meer voorkomen kunnen worden, er niet wordt overgegaan tot terugvorderen van de (volledige) subsidie. Met deze subsidie ontvangers worden maatwerkafspraken gemaakt, waarbij het ook een oplossing kan zijn om de gesubsidieerde activiteit later in het jaar uit te voeren.

Wij blijven zorgaanbieders betalen

Het is van groot belang dat het zorglandschap in tact blijft. De aanbieders vervullen immers een belangrijke taak. Bovendien vragen de rijksmaatregelen het nodige van gezinnen. In sommige gevallen kan door de maatregelen (en als gevolg daarvan het ontbreken van een dagbesteding) soms zelfs aanvullende zorg nodig zijn. Soms zijn aanbieders creatief met het vormgeven van de zorg, op een wijze die niet aan de tekst van onze contracten voldoet maar zeker wel zinvol is in deze omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de aanbieders die zorg via digitale kanalen bieden, waar dit normaliter in fysieke aanwezigheid zou moeten gebeuren. Als het goed gebeurt, is het toe te juichen dat aanbieders innovatief bezig zijn in deze crisis en hun taak niet verzaken.

Als het gaat om zorgaanbieders volgt ons college de lijn die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert. Deze lijn is dat we de aanbieders met wie we een contract hebben blijven betalen, ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd.
In het verlengde hiervan accepteren we de komende tijd ook versneld aangevraagde herindicaties middels een onderzoek door het sociaal wijkteam, zonder dat een verwijzer wordt geraadpleegd. Hiermee blijft het zorglandschap intact en worden de verwijzers ontlast. Er vallen ook nog de nodige spoedvragen te verwachten van zorgaanbieders die in urgente gevallen extra zorg in willen zetten die tot aanvullende kosten zullen leiden. Waar een bestuurlijk besluit nodig is dat geen uitstel kan lijden, is de voorzitter van de Veiligheidsregio bevoegd. We houden scherp in de gaten of dit op termijn houdbaar is.

Regionale afstemming

Voor enkele contracten geldt dat deze regionaal zijn afgesloten. In dat geval zal op zeer korte termijn aan de regiogemeenten gevraagd worden om aan te sluiten bij deze lijn.

Vragen

Als u vragen heeft stel ze via het e-mailadres coronavragen@nijmegen.nl of (voor gecontracteerde zorgaanbieders) bij het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) via het e-mailadres contracteringregio@nijmegen.nl. Houdt u er alstublieft  rekening mee dat wij nog niet alle antwoorden hebben op vragen over de landelijke of lokale regelingen die nog in voorbereiding zijn.

Published On: 26/03/2020Categories: Corona