Categorie: Corona

Home » Corona » Pagina 2

Uitwerking ‘Tijdelijke compensatie omzetdaling corona’ regio Rijk van Nijmegen

Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo in stand blijven, hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor deze taken. De gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen nemen deze afspraken over. De landelijke afspraken zijn samen te vatten in 3 maatregelen. De uitwerking die nu wordt gepubliceerd door de regio Rijk van Nijmegen heeft betrekking op Maatregel 3 - Tijdelijke compensatie omzetdaling corona. In deze uitwerking wordt concreet uitgelegd hoe we deze maatregel implementeren in onze regio en welk proces zorgaanbieders dienen te [...]

24/04/2020|Categories: Corona|

Informatie Jeugdbeschermingstafel gedurende corona-crisis

Beste ketenpartners, Zoals jullie allen meegekregen hebben, is de bedrijfsvoering binnen de gemeenten aangepast door de impact van het Coronavirus en dit heeft ook zijn weerslag gehad op de Jeugdbeschermingstafel. Er is in de eerste instantie besloten om de tafel uit te stellen naar aanleiding van verscherpte kabinetsmaatregelen. Nu er hernieuwde maatregelen zijn die tenminste tot 28 april gaan duren, is er in goed overleg met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), Zorg- en Veiligheidshuis en GI besloten om de Jeugdbeschermingstafel in aangepaste vorm doorgang te laten vinden vanaf donderdag 16 april. Hieronder de belangrijkste aanpassingen voor dit moment: Bereikbaarheid [...]

08/04/2020|Categories: Corona|

Veelgestelde vragen n.a.v. het coronavirus

De situatie rondom het coronavirus roept veel vragen op. Een overzicht van de (veel)gestelde vragen, voorzien van een antwoord, vindt u op de pagina "Het coronavirus" onder "Veelgestelde vragen". Als u een vraag hebt die niet in het overzicht staat, dan kunt u deze mailen naar contracteringregio@nijmegen.nl of naar de betrokken contractmanager.

07/04/2020|Categories: Corona|

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Als Nederlands Jeugdinstituut informeren we kinderen, ouders, opvoeders en professionals graag zo goed mogelijk in deze situatie. Via deze pagina houden we je op de hoogte. https://www.nji.nl/nl/coronavirus  

31/03/2020|Categories: Corona|

Extra geld voor creatieve oplossingen coronavirus via ministerie van VWS

26 maart 2020 Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving. Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Heeft u een creatieve oplossing die hieraan bijdraagt? Vraag dan nu een financiële impuls aan bij ZonMw. Het hele bericht vindt u hier.

30/03/2020|Categories: Corona|

Tijdelijke declaratierichtlijnen Corona – Zorgaanbieders Wmo Jeugd en Beschermd Wonen (Rijk van Nijmegen)

In de brief ‘Coronacrisis: financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning’ van 25 maart doet het Rijk een zeer dringend beroep op gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020 (zie voor meer informatie het bericht op de website van de VNG). Een van de toezeggingen is: “Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de verantwoording”. [...]

26/03/2020|Categories: Corona|
Ga naar de bovenkant