Beschermd Wonen

Home » Beschermd Wonen

In 2019 heeft er een aanbesteding beschermd wonen en beschermd thuis plaatsgevonden voor de regio Nijmegen en Rivierenland. Vanaf 2020 kopen we, anders dan in voorafgaande jaren, zowel producten beschermd wonen – waarbij de inwoner de 24-uurs zorg in een instelling aan geboden krijgt – als beschermd thuis – met begeleiding en 24-uurs toezicht of bereikbaarheid thuis- in.
Om deze zorg te leveren hebben we een aantal zorgaanbieders gecontracteerd. Met een aantal andere zorgaanbieders hebben we maatwerkovereenkomsten afgesloten, bedoeld voor afspraken over individuele inwoners.

Voor meer informatie ga naar Beschermd Wonen op onze webpagina https://robregionijmegen.nl/documentatie-en-downloads/ 

 

Published On: 29/11/2020Categories: Algemeen