In 2019 heeft er een aanbesteding beschermd wonen en beschermd thuis plaatsgevonden voor de regio Nijmegen en Rivierenland. Vanaf 2020 kopen we, anders dan in voorafgaande jaren, zowel producten beschermd wonen – waarbij de inwoner de 24-uurs zorg in een instelling aan geboden krijgt – als beschermd thuis – met begeleiding en 24-uurs toezicht of bereikbaarheid thuis- in.
Om deze zorg te leveren hebben we een tiental zorgaanbieders gecontracteerd, te weten Eleos, Iriszorg, Jados, Leger Des Heils, Onder de Bomen, Pluryn, RIBW Nijmegen & Rivierenland, Woonzorgnet en Yulius.
Met een aantal andere zorgaanbieders hebben we Maatwerkovereenkomsten afgesloten, bedoeld voor afspraken over individuele inwoners.
Voor meer informatie zie:

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.