Accountantsprotocol 2021 regio Rijk van Nijmegen

Home » Accountantsprotocol 2021 regio Rijk van Nijmegen

Geachte zorgaanbieder,

Met dit bericht informeren de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen u dat wij voor de verantwoording 2021 gebruik maken van het landelijk verantwoordingsprotocol en het landelijk format productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp.

Voor zorginstellingen met een regionale omzet (regio Nijmegen inclusief Wijchen) van meer dan € 125.000 op een of meerdere domeinen is een productieverantwoording met een (digitaal)* getekende controleverklaring door de accountant verplicht. Is de omzet voor de andere domeinen onder de € 125.000 dan hoeft u voor deze domeinen niets aan te leveren (dus ook geen productieverantwoording). In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als zorgaanbieder verwachten:

Domein Productieverantwoording met controleverklaring
Wmo Indien regionale omzet groter dan € 125.000
Wmo Beschermd wonen Indien regionale omzet groter dan € 125.000
Jeugdhulp Indien regionale omzet groter dan € 125.000

U hoeft dus alleen een productieverantwoording in te vullen en te voorzien van een controleverklaring door de accountant voor die domeinen waar indien de regionale omzet (=geleverde productie) groter is dan € 125.000 binnen de regio Rijk van Nijmegen (inclusief Wijchen). De uiterste inleverdatum is 01 april 2022.

Het landelijk accountantsprotocol en de landelijke formats voor de productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp vindt u hier:

De verantwoordingsformulieren met controleverklaring kunt u mailen naar contracteringregio@nijmegen.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen over dit bericht en de bijlagen.

* indien uw accountant de controle verklaring digitaal ondertekend- of heeft gewaarmerkt, dient dit wel te voldoen aan bijgevoegde criteria: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/vraag-en-antwoord/wat-is-een-elektronische-handtekening

Published On: 31/12/2021Categories: Algemeen