Accountantsprotocol 2020 regio Nijmegen

Home » Accountantsprotocol 2020 regio Nijmegen

Geachte zorgaanbieder,

Met deze mail informeren de gemeenten in de regio Nijmegen u dat wij voor de verantwoording 2020 gebruik maken van het landelijk verantwoordingsprotocol en het landelijk format productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp. Voor zorginstellingen met een regionale productie omzet (regio Nijmegen inclusief Wijchen) van meer dan € 125.000 op een of meerdere van onderstaande domeinen is eveneens een controleverklaring van de accountant verplicht.

In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als zorgaanbieder verwachten:

Domein Productieverantwoording met controleverklaring
Wmo Indien regionale omzet groter dan € 125.000
Wmo Beschermd wonen Indien regionale omzet groter dan € 125.000
Jeugdhulp Indien regionale omzet groter dan € 125.000

U hoeft alleen een productieverantwoording in te vullen en te voorzien van een controleverklaring door de accountant indien de regionale omzet (=geleverde productie) in een domein groter is dan € 125.000. Is de omzet voor de andere domeinen onder de €125.000 dan hoeft u voor deze domeinen geen productieverantwoording aan te leveren. De gemeente Wijchen maakt voor de verantwoording deel uit van de regio.

We vragen uw speciale aandacht voor onderstaande data:

  • 01 april 2021 uiterste inleverdatum voor het productieverantwoordingsformulier met controleverklaring van de accountant. Dit geldt alleen voor zorgaanbieders met een regionale productieomzet in een domein van meer dan € 125.000.
  • 01 april 2021 uiterste datum waarop u declaraties (IWMO303 en IJW303 berichten) over 2020 in kunt dienen bij de regiogemeenten. Zorg dat u dit tijdig doet, want na deze datum kunnen wij uw declaraties niet meer in behandeling nemen. Dit geldt voor ALLE zorgaanbieders.

De verantwoordingsformulieren met controleverklaring kunt u mailen naar contracteringregio@nijmegen.nl 

Covid-19

Vanwege de uitbraak van het Covid-19 virus in Nederland is een extra paragraaf aan het algemeen accountantsprotocol toegevoegd. Zie hiervoor paragraaf 1.2.2 van het protocol dat als bijlage is meegestuurd.

Bijlagen:

  1. Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeudgwet 2020;
  2. Format productie-verantwoording 2020 jeugdwet;
  3. Format productie-verantwoording 2020 Wmo;
  4. Notitie accountantscontrole corona-compensatie.

Voor vragen over dit bericht en de bijlagen kunt u contact opnemen met contracteringregio@nijmegen.nl

Published On: 17/12/2020Categories: Algemeen