Aanleveren productieverantwoordingsformulier met controleverklaring van de accountant uitgesteld tot 1 mei 2020.

Home » Aanleveren productieverantwoordingsformulier met controleverklaring van de accountant uitgesteld tot 1 mei 2020.

Geachte zorgaanbieder,

Vanwege de huidige omstandigheden is de uiterste datum waarop u het productieverantwoordingsformulier met controleverklaring van de accountant kunt aanleveren uitgesteld tot 1 mei 2020. De overige data blijven ongewijzigd.

=================

Geachte zorgaanbieder,

Met dit bericht informeren de gemeenten in de regio Nijmegen u dat wij voor de verantwoording 2019 gebruik maken van het landelijk verantwoordingsprotocol en het landelijk format productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp. Per e-mail is op 11 december 2019 een bericht verstuurd naar alle gecontracteerde aanbieders. In de bijlage van dat bericht vindt u de benodigde formulieren. Mocht u dit bericht onverhoopt niet ontvangen hebben dan graag een e-mail naar contracteringregio@nijmegen.nl

Om het invullen van de productieverantwoording voor u zo eenvoudig mogelijk te maken hebben wij het format alvast ingevuld met de voor de regio geldende bouwstenen. In dit format kunt u volstaan met het invullen van de geleverde aantallen.

In aanvulling op het landelijk protocol geldt dat voor zorginstellingen met een regionale productie omzet van meer dan € 125.000 een controleverklaring van de accountant verplicht is. In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als zorgaanbieder verwachten:

Domein Productieverantwoording met controleverklaring
Wmo Indien regionale omzet groter dan € 125.000
Wmo Beschermd wonen Indien regionale omzet groter dan € 125.000
Jeugdhulp Indien regionale omzet groter dan € 125.000

U hoeft alleen een productieverantwoording in te vullen en voorzien van een controleverklaring door de accountant indien de omzet (=geleverde productie) in een domein groter is dan € 125.000.

We vragen uw speciale aandacht voor onderstaande data:

  • 01 Mei 2020 uiterste inleverdatum voor het productieverantwoordingsformulier met controleverklaring van de accountant. Dit geldt alleen voor zorgaanbieders met een regionale productieomzet in een domein van meer dan € 125.000.
  • 01 april 2020 uiterste datum waarop u declaraties (IWMO303 en IJW303 berichten) over 2019 in kunt dienen bij de regiogemeenten. Zorg dat u dit tijdig doet.
  • Voor een juiste toerekening van de zorg graag uw aandacht voor de juiste registratie van de zorgperiode; zorg geleverd in 2019 dient in 2019 verantwoord te worden.

De verantwoordingsformulieren kunt u mailen naar contracteringregio@nijmegen.nl.

Voor inhoudelijke vragen over dit bericht en de bijlagen kunt u contact opnemen Germa van Hulst g.van.hulst@nijmegen.nl en/of Bas Croonen b.croonen@nijmegen.nl

Published On: 19/03/2020Categories: Overig